Soglasje za obdelavo zahteve za informacije


Politika zasebnosti

I. Osnovno 

Upravljavec osebnih podatkov v skladu s 4. členom 7. odstavkom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ( "GDPR") je MASANTA s.r.o. IČ 25730533 s sedežem na naslovu Dolnocholupická 915/65, Praga 4, 143 00 (v nadaljnjem besedilu: "skrbnik"). 

Kontaktni podatki skrbnika so 

naslov: Dolnocholupická 915/65, Praga 4, 143 00 

e-naslov: gdpr@masanta.com 

telefon: +420 737838939 

Osebni podatki pomenijo vse informacije, povezane z določeno ali določljivo fizično osebo. Določljiva fizična oseba je fizična oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na določen identifikator, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, identifikator omrežja ter ena ali več fizične, psihološke, genetske, duševne, ekonomske, kulturne ali družbene identitete te fizične osebe. 

Skrbnik ni imenoval pooblaščenca za varstvo podatkov.

 

II. Viri in kategorije obdelanih osebnih podatkov 

Skrbnik obdeluje osebne podatke, ki ste mu jih posredovali, ali osebne podatke, ki jih je skrbnik pridobil na podlagi izpolnitve vašega naročila. Skrbnik obdeluje vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke, potrebne za izvedbo pogodbe.

 

III. Pravni razlog in namen obdelave osebnih podatkov

Pravni razlog za obdelavo osebnih podatkov je izvajanje pogodbe med vami in skrbnikom v skladu s 6. členom, prva alineje,  točka b) GDPR glede legitimni interes skrbnika za zagotavljanje neposrednega trženja (zlasti za pošiljanje komercialnih sporočil in novic) v skladu s 6. členom, prva alineja, točke a) -  f) GDPR.

Vaše soglasje za obdelavo z namenom zagotavljanja neposrednega trženja (zlasti za pošiljanje komercialnih sporočil in novic) v skladu s 6. členom prva alineja (a) a) GDPR v zvezi z drugim odstavkom 7. Člena zakona št. 480/2004 Coll., O nekaterih storitvah informacijske družbe, če blago ali storitve niso naročene.

Namen obdelave osebnih podatkov je:

 • poravnava vašega naročila in uveljavljanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med vami in skrbnikom; Pri oddaji naročila so potrebni osebni podatki, ki so potrebni za uspešno izvedbo naročila (ime in naslov, kontakt), posredovanje osebnih podatkov je nujna zahteva za sklenitev in izpolnitev pogodbe. Brez posredovanja potrebnih osebnih podatkov pogodbe ni mogoče skleniti ali izvršiti s strani skrbnika;
 • pošiljati komercialna sporočila in izvajati druge tržne dejavnosti. Samodejne individualne odločitve skrbnika v smislu 22. člena GDPR ni. Za takšno obdelavo ste dali izrecno soglasje.

IV. Obdobje hrambe podatkov

Skrbnik shranjuje osebne podatke:

 • za čas, potreben za uveljavljanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med vami in skrbnikom ter uveljavljanja zahtevkov po teh pogodbenih razmerjih (za obdobje 15 let od prenehanja pogodbenega razmerja),
 • do preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja, in sicer največ 10 let, če se osebni podatki obdelujejo na podlagi vaše privolitve,
 • Po obdobju hrambe osebnih podatkov skrbnik osebne podatke izbriše.

V. Prejemniki osebnih podatkov (podizvajalci upravljavca podatkov)

Prejemniki osebnih podatkov so ljudje, ki so

 • vključeni v dobavo blaga / storitev / izvrševanje plačil na podlagi pogodbe,
 • vključeni v zagotavljanje delovanja storitev ter nudenje tržnih storitev.

Upravljavec osebnih podatkov ne namerava prenesti v tretjo državo (v državo zunaj EU) ali v mednarodno organizacijo. Prejemniki osebnih podatkov v tretjih državah so ponudniki storitev pošte /zunanje hrambe podatkov.

 

VI. Vaše pravice

Pod pogoji, določenimi v GDPR, imate:

 • pravico dostopa do vaših osebnih podatkov v skladu s 15. členom GDPR,
 • pravico do popravka osebnih podatkov v skladu s 16. členom GDPR ali omejitve obdelave v skladu z 18. členom GDPR,
 • pravica do brisanja osebnih podatkov v skladu s 17. členom GDPR,
 • pravica do ugovora zoper zdravljenje v skladu z 21. členom GDPR,
 • pravica do prenosljivosti podatkov v skladu s 20. členom GDPR,
 • pravica do umika soglasja za obdelavo v pisni ali elektronski obliki na naslov ali elektronsko pošto skrbnika iz III. člena teh pogojev,
 • pravico imate tudi vložiti pritožbo pri Uradu za varstvo osebnih podatkov, če menite, da je bila kršena vaša pravica do varstva osebnih podatkov.

 

VII. Pogoji varnosti osebnih podatkov

 • Upravljavec podatkov izjavlja, da je sprejel vse ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov.
 • Skrbnik je sprejel tehnične ukrepe za zaščito skladišč podatkov in skladišč osebnih podatkov na papirju.
 • Upravljavec podatkov izjavlja, da imajo dostop do osebnih podatkov samo njegove določene pooblaščene osebe.

VIII. Končne določbe

Z oddajo naročila s spletnega obrazca potrdite, da ste seznanjeni s pogoji varovanja osebnih podatkov in jih sprejemate v celoti.

Te pogoje sprejemate s potrditvijo svojega soglasja preko spletnega obrazca. S preverjanjem soglasja potrjujete, da ste seznanjen s pogoji varstva osebnih podatkov in jih v celoti sprejemate.

Skrbnik ima pravico spremeniti te pogoje. Na svoji spletni strani bo objavil novo različico pogojev zaščite osebnih podatkov ali pa bo poslal novo različico teh pogojev na elektronski naslov, ki ste ga navedli skrbniku.

Ti pogoji začnejo veljati 25. maja 2018.